Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

13/11/2007

Decret 187/2007: ple extraordinari

A fi de realitzar sessió extraordinària del Ple, disposo es convoqui als membres que en formen part pel dia 16 de novembre de 2007, a les 20㤈h. a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia dels assumptes a tractar: 1.Aprovació del calendari fiscal 2008 2.Aprovació designació dels membres de l’Ajuntament a la Comissió de Delimitació del terme de Sant Martí de Centelles. 3.Aprovació expedient de modificació de crèdit en la modalitat de generació de crèdits per ingressos núm. 2/07 (exp.68/07). 4.Aprovació canvi de destinació de la subvenció PUOSC-2007, pel condicionament del camí Puiggraciós. 5.Aprovació inicial expedient modificació de les Ordenances Fiscals 2008 6.Aprovació creació de la Junta de Govern Local. Així ho mana i disposa l’Il·ltre. Sr. Alcalde, davant meu la Secretària Municipal, que ho certifico. Figaró-Montmany, 13 de novembre de 2007.


Data oficial

13 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona