Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

30/10/2007

Decret 178/2007: conveni ILO-SER V

ATÈS que els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent van sol·licitar a la Diputació de Barcelona participar en el projecte ILO-SER V, Iniciatives locals d’ocupació en el sector serveis a les persones, que es proposar implementar accions que permetin incrementar l’ocupació en el sector i territori, mitjançant la intervenció dels agents locals. VISTA la proposta de conveni de cooperació interadministrativa entre els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent per al desenvolupament del programa ILO-SER V que figura a l’expedient a desenvolupar durant els anys 2007 i 2008. RESOLC Primer.- APROVAR el conveni de cooperació interadministrativa entre els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent per al desenvolupament del programa ILO-SER V que figura a l’expedient. Segon.- COMUNICAR aquests acord a l’ajuntament de la Garriga. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretaria accidental que en dono fe. Figaró - Montmany, 30 d’octubre de 2007


Data oficial

30 d'octubre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona