Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

PLENS

11/06/2015

Convocatòria Ple de Constitució de l'Ajuntament sortint de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015

De conformitat amb allò que disposa l' article 195 dela Llei Orgànica5/1985, del Règim Electoral General, cal procedir a la constitució del nou Ajuntament sortint de les Eleccions Municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015.


Vist el que estableix l’ Ordre del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, GRI/88/2011, de 19 de maig i en base a les atribucions que em són pròpies, pel present es convoca sessió CONSTITUTIVA del Ple de l’ Ajuntament sortint de les Eleccions Municipals del 24 de maig de 2015, a celebrar el dissabte dia 13 de juny de 2015 a les 12 hores, a la Sala del Nou Casino, Ctra. de Ribes, 39, amb el següent


ORDRE DEL DIA


  • Constitució del Ple del Nou Ajuntament

Figaró-Montmany, 9 de juny de 2015


Data oficial

11 de juny de 2015

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona