Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

PLENS

22/04/2015

Convocatòria Ple Ordinari de 24 d'abril de 2015

Us convoquem a la sessió ordinària del proper divendres dia 24 d'abril de 2015 a les 20:00 h. a la Sala de Plens de l’ajuntament amb el següent ordre del dia dels assumptes a tractar inclòs a la convocatòria següent: 


1.-  Aprovació de les actes dels Plens anteriors:

-          Ple Ordinari 23 de gener de 2015.


2 .- Donar compte Decrets 8 bis/15 al 60/15


3.- Ratificació pel ple del decret 43/15 de rectificació error tarifes aigua ordenança 25 “Taxa pel subministrament d’aigua”


4.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost  2014


5.- Donar compte de la presentació del Marc Pressupostari al Ministeri d'Hisenda (previsió 2016-18)


6.- Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la Garriga i l’ajuntament de Figaró-Montmany sobre la prestació de serveis municipals.


7. - Requeriment previ a la via contenciosa contra la Generalitat de Catalunya per els deutes pendents


8.- Aprovació inicial “Reglament del Servei d’arxiu municipal” (SAM)

 

9.- Donar compte de l’acord junta de Govern local del 10 d’abril de 2015 referent a la Modificació ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic servei d’escola bressol10.- Acord d’adaptació Estatuts Consorci d’allò que disposa la Llei 27/13 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local (LRSAL), sa la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a una ampliació de l’àmbit territorial.

 

11.-  Moció que presenten els grups municipals de Figaró-Montmany per a la millora del servei de la línia R3 i per una Estació accessible per a tothom


12.- Proposició de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (que presenten l'Observatori DESC, les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica) de Mesures Urgents per fer front a l'emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica

 

13.- Precs i Preguntes.


Figaró-Montmany,  20 abril  de 2015Data oficial

22 d'abril de 2015

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona