Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

PLENS

19/12/2014

Ple Extraordinari del 19 de desembre de 2014

A fi de realitzar sessió extraordinària del Ple, disposo es convoqui als membres que en formen part pel dia 19 de desembre de2014, ales 20:00 hores ala Salade Plens dela Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia dels assumptes a tractar:

 

1.-   Ratificació Decret 171/14 baixa Consorci de Residus

2.-   Bonificació ICIO obres Parc Natural del Montseny a càrrec de la Diputació de Barcelona

3.-   Modificació Estatuts CONGIAC, per adaptació a la llei 27/2013 RSAL i llei 15/2014

4.-   Compliment Sentència 185/2014 (Sobirania Fiscal)

5.-   Acord per l’execució del Projecte: Recuperació camí fluvial del Congost, entre Figaró i La Garriga

6-    Aprovació calendari de plens 2015

7.-   Aprovació Compte General 2013

8.-   Resolució al·legacions Ordenances i aprovació definitiva, si s'escau

9.-   Aprovació Pla de sanejament financer

10.- Aprovació Pressupost i plantilla personal exercici 2015


Data oficial

19 de desembre de 2014

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona