Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

PLENS

30/04/2014

Resum del Ple Extraordinari del 25 d'abril de 2014

Resum Ple


Ple Extraordinari de 25 d’abril de 2014. 20 hores.

Hi assisteixen tots els regidors.


1/ Aprovació de les actes dels Plens anteriors:


-          Ple Ordinari 24 de gener de 2014.

-          Ple Extraordinari 7 de març de 2014.


A favor per unanimitat.


2/ Donar compte decrets d’alcaldia núm. 9/14 a núm. 57/14.


3/ Donar compte del decret d’alcaldia núm. 50/14, de liquidació del pressupost municipal.


4/ Donar compte del decret d’alcaldia núm. 53/14, de nomenament de nou tresorer.


5/ Donar compte del decret d’alcaldia núm. 54/14, de modificació del cartipàs municipal.


6/ Ratificació del Decret d’alcaldia núm. 35/14, acordant la compareixença i oposició al recurs de cassació interposat per REDESA. A favor per unanimitat.


7/ Modificació de la composició de la Junta de Govern Local. A favor per unanimitat.


8/ Modificació retribucions membres de Govern. A favor per unanimitat.


9/ Modificació dels nomenaments de membres als òrgans col·legiats que són competència del Ple. A favor per unanimitat.


10/ Declaració interès públic obra Rec de Vallcàrquera. FP-PSC: Abstenció. Berta Castaño: A favor. Pere Mateu: A favor. Lluc V. Pelàez: A favor. CAF: A favor.


11/ Modificació pressupostària capítol I per transferència de crèdit. A favor per unanimitat.


12/ Aprovació del conveni amb Termopolimeros per a la construcció d’una depuradora. A favor per unanimitat.


13/ Moció sanció immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. A favor per unanimitat.


14/Adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament en els processos d’execucions hipotecàries. A favor per unanimitat.


15/ Presa de coneixement de la renúncia del regidor Sr. Manel Garcia a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.


16/ Precs i Preguntes.Data oficial

30 d'abril de 2014

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona