Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

PLENS

18/03/2014

Informació relativa al Ple Extraordinari de 7 de març de 2014

Informació relativa al Ple Extraordinari de 7 de març de 2014.
 
Hora: 20 hores.
 
Hi assisteixen tots els regidors.
 
Ordre del dia:
1.       Presa de possessió de la Sra. Inmaculada Viaplana Mas, nova regidora del Grup PSC-FP a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.
2.       Aprovació provisional del POUM de Figaró-Montmany. A favor per unanimitat.
3.       Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. A favor per unanimitat.
4.       Aprovació inicial de  les Bases reguladores del règim d’ajuts a la rehabilitació dels edificis d’habitatges del casc antic 2014. A favor per unanimitat.


Data oficial

18 de març de 2014

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona