Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

12/01/2018

Anunci de reunió de la Mesa de Contractació de l’obra “ACABAMENT CENTRE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DE TURISME DE L’ALT CONGOST A CRTA DE RIBES, 39 DE FIGARÓ-MONTMANY"

El proper dimarts  dia 23 de gener a les 10 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es reunirà en acte públic la Mesa de Contractació de l’obra “ACABAMENT CENTRE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DE TURISME DE L’ALT CONGOST A CRTA DE RIBES, 39 DE FIGARÓ-MONTMANY” per tal de procedir a donar  els resultats obtinguts pels licitadors respecte la documentació aportada en el sobre B) i fer públic així el contingut de l’informe tècnic on es ponderen els criteris que depenen d’un judici de valor, i, a continuació s’obrirà el sobre C) que conte les proposicions a valorar mitjançant criteris objectius, d’acord amb allò que consta a la clàusula 11 del Plec de condicions.


Data oficial

12 de gener de 2018

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona