Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Actualitat

13/07/2018

Figaró aprova el pla director de l’enllumenat públic per aconseguir instal·lacions més eficients

El pla director de xarxes de serveis és una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora de les xarxes de titularitat municipal: aigua potable, enllumenat públic i clavegueram. Inclou l'inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, i propostes de millora, amb les característiques tècniques i un pla d'etapes d'inversió.


El pla director d’enllumenat de Figaró-Montmany ha permès elaborar un inventari de tots els punts de llum del municipi i dels quadres de comandament de les línies elèctriques amb les seves característiques i estat de conservació. A més s’han estudiat els nivells lumínics que hi ha en els carrers actualment i els desitjats, així com les incidències de les normatives vigents sobre les instal·lacions elèctriques i de contaminació lumínica. Amb tota aquesta informació s’ha elaborat un pla d’actuació per millorar les instal·lacions de l’enllumenat, augmentant el rendiment de la xarxa i generant un estalvi econòmic i energètic, contribuint d’aquesta manera a la millora del medi ambient.


Les actuacions previstes en el pla, que tenen un cost d’inversió de 216.496,64 euros, permetran millorar l’eficiència energètica del conjunt de punts d’il·luminació.

Aquest treball ha tingut un cost de 12.000€ i ha estat finançat el 100% per la Diputació de Barcelona.Comentaris

No hi han comentaris.

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona