Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

POBLACIÓ

Certificat i volant d'empadronament, individuals o de la unitat familiar

Si et fa falta un certificat o un volant d'empadronament el pots sol·licitar personalment a les oficines de l'Ajuntament, prèvia presentació del D.N.I. i exposant el motiu pel qual el necessites.


El pot fer

S'ha de sol·licitar personalment a les oficines de l'Ajuntament, prèvia presentació del DNI i exposant el motiu pel qual el necessites.

Obligacions econòmiques

6,00 euros

Normativa

Ordenança fiscal núm.18: taxa per expedició de documents administratius. S'aplicarà l'esmentada ordenança en cas de lliurar-se un certificat.

Com iniciar el tràmit
Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona