Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

 • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

07/06/2012

Pla d'accció pel foment del civisme

Que entenem per civisme?


Quan parlem de civisme ens referim a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les persones en l'espai públic municipal, i com ha de ser aquesta relació per assolir estabilitat i cohesió socials. El civisme és la norma bàsica que ha d'orientar la relació entre les persones i el comportament amb els elements que conformen el seu entorn, raó per la qual cal desenvolupar campanyes i accions de sensibilització, dinamització i divulgació dels valors civicosocials, per tal d'impulsar i promoure les actituds i els comportaments de respecte a l'ordenament jurídic vigent, a les institucions i els seus símbols, així com a la història i la cultura del nostre país.El Pla d'acció


El pla d'acció pel foment del civisme a Figaró pretén oferir mecanismes i recursos a la ciutadania que redueixin, en la mesura del possible, aquests actes incívics, conscients de la necessitat del respecte, la convivència i la sostenibilitat com a trets diferenciadors. Per això  hem decidit iniciar una campanya cívica per reforçar els principis ètics i cívics dins el municipi. El civisme comporta el bon govern de la convivència a través de l'actitud de tots els que participem i pretén:


 • Implicar-nos cap un civisme actiu.
 • Respectar els espais col·lectius, els bens comuns i el respecte al medi ambient.
 • Millorar la convivència i les relacions humanes.
 • Promoure la mobilitat sostenible.
 • Reduir els actes incívics.

Objectius generals

 

Els objectius d'aquest Pla de Convivència i Civisme són els següents:


 1. Identificar les principals necessitats, problemàtiques i reptes del municipi en relació als temes de convivència i civisme.
 2. Promoure una cultura pedagògica, per tal d'anar educant a la ciutadania en la importància dels valors del civisme.
 3. Implicar i coresponsabilitzar a la ciutadania.

Línies estratègiques


Es treballarà sobre tres línies de treball.


1. Participació

 

Construir, amb el conjunt de la població, una noció sobre civisme actiu, mitjançant la realització d’un procés de reflexió que permeti la participació i implicació d’alguns actors socials. Unificar els criteris d’actuació municipals sobre el civisme i la convivència.

 

 • Implicació directe de la ciutadania com a part activa i indispensable del procés, per això hem obert un debat amb comerços, entitats i col·lectius socials, per tal d’esbrinar les necessitats principals, problemàtiques i els reptes de futur que volem assolir (Diagnosi ciutadana entorn el civisme)
 • Cercarem la implicació  de l’escola, com a instrument educador i socialitzador per excel·lència, per això obrirem un debat amb els nens/es, adequat a les diferents franges d’edat, per esbrinar quin tipus de poble i aportarem recursos per poder treballar. Implicació del Grup impulsor del Projecte educatiu en el disseny de la campanya.
 • Cercarem la implicació dels joves aprofitant el taller dela C-17i valorarem la seva visió.

2. Sensibilització per a la convivència i el civisme


Per tal de promoure una cultura pedagògica i anar educant a la ciutadania en la importància dels valors del civisme, es pretén fer un seguit d’accions sensibilitzadores :

 

 • Accions de sensibilització dissenyades des de l'escola i amb el jovent.
 • Campanya de sensibilització i inforamció entorn la recollida selectiva. Anàlisi dels punts forts i febles de la recollida a través d'un qüestionari i visites als blocs de pisos. 
 • Un cop aprovada l’ordenança municipal de convivència i civisme, fer un seguit d’accions per informar a la població.

3. Aprovació i implementació d’una ordenança de convivència i civisme

 

L'Ordenança és una eina per fomentar i avançar en la cultura cívica. Estableix les normes bàsiques de convivència i pretén reglamentar i pacificar l'ús de l'espai públic.  


Informació relacionada

Documents

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona