Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

 • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

Urbanisme i Serveis socials, educació, ciutadania i gent gran

URBANISME:

 • Redacció i execució del POUM
 • Revisió i seguiment del planejament urbanístic
 • Ordenació, gestió i protecció de la legalitat urbanística
 • Concessió i seguiment de llicències urbanístiques
 • Inspeccions urbanístiques i compliment de l'ordenança d'estalvi d'aigua en noves edificacions
 • Pla de Millora del Centre Urbà
 • Accessibilitat
 • Mobilitat i transports
 • Afectació de grans infrastructures sobre el municipi 
 • Condicionament dels vials de les zones disseminades
 • Redacció i contractació de projectes d'obres municipals
 • Execució i seguiment d'Obres Públiques
 • Concessió i seguiment de les llicències d'activitats i d'obertura d'establiments industrials, comercials i de serveis
 • Control de les activitats industrials
 • Desplegament del Pla d'Acció de l'Agenda 21
 • Educació i conscienciació ambiental
 • Aplicació de l'Ordenança de protecció i conservació del medi natural i del seu paisatge
 • Control de l'accés motoritzat al medi natural
 • Gestió i conservació del medi natural i dels espais d'interès natural (Parc Natural del Montseny, Xarxa Natura 2000, Cingles de Bertí, Sots Feréstecs, Riera de Vallcàrquera, Sot del Bac, etc.)

SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ, CIUTADANIA I GENT GRAN: 


 • Coordinació i direcció de les tasques de l'Assistenta Social, l'Educador Social,la Treballadora Familiari l'Auxiliar dela Llar
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària
 • Programa de suport a les persones amb dependència
 • Ajuts a les persones
 • Implementació del Pla de Recepció i Acollida
 • Polítiques d'igualtat
 • Foment de la igualtat de gènere
 • Promoció de la salut
 • Servei d'Atenció a la Dona
 • Informació ciutadana en matèria d'acció social


Regidor

 • Nom electe: Maria Teresa Carrillo Garcia
 • Càrrec: Alcaldessa. Regidories de Serveis Socials, Educació, Ciutadania i Gent Gran i regidoria d'Urbanisme
 • Telèfon de contacte: 938429111
 • Fax: 938429136
 • Email: carrillogmt@diba.cat
 • Com demanar visita: Visites concertades
 • Pertany al Govern:

Ubicació

Ajuntament


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona