Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

- Titularitat i òrgans responsables de la gestió

- Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

- Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

- Eines de validació de certificats

- Calendari de dies inhàbils


Titularitat i òrgans responsables de la gestió


La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Figaró-Montmany

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.


Disposició de creació de la seu electrònica i del registre


- Disposició de creació de la Seu Electrònica i de creació i funcionalitat del registre electrònic


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 


Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Figaró-Montmany que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

 Actualment els acceptats són:


1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.

2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.

3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).


Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.


Certificats de dispositiu utilitzats


Seu Electrònica

URL: http://www.figaro-montmany.cat/seu_electronica
Emès per a: Figaró-Montmany
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL


Gestió Tributaria

URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=133&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CAEines de validació de certificats


1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp


2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es


Calendari de dies inhàbils


Any: 2012

Calendari de festius: Accedir
En aquest enllaç podeu consultar tots els festius, tant nacionals, autonòmics com locals..

 

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona